Azithromycin medinfoblog com

Azithromycin medinfoblog com


När får du inte använda detta läkemedel?

Azitromycin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte detta antibiotikum om du:

  • Är överkänslig för azitromycin eller andra makrolid-antibiotika;
  • Är överkänslig för ett av de använda additiva ämnena;
  • Ammar.

Tala med läkaren om användningen av denna medicin om du lider av en allvarlig åkomma, som en leversjukdom, njursjukdom, muskelsjukdom, hjärtavvikelse eller blodavvikelse. Azitromycin kan ha en växelverkan med andra mediciner, som viss magmedicinering och blodförtunnande medel. Läkaren vet vilka mediciner som man bör undvika att kombinera. Uppge därför vid din förfrågan vilka läkemedel du använder. I bipacksedeln finner du mer information om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.Источник: www.dokteronline.com


Добавить комментарий